Dodatkowe informacje

  • Tytuł warsztatu Choroba drogowskazem
  • Czas trwania Dalsze terminy wkrótce
  • Inwestycja 80 zł za sesję
  • Lokalizacja Warszawa, ul. Zbaraska 1, XIX LO

  • Zgłoszenia Mailowo lub telefonicznie
  • Dane osobowe * Wypełnienie poniższego kwestionariusza oznacza, że zgłaszająca się jako uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych – przez organizatora tego projektu – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883). * Organizator projektu jednocześnie informuje, że dane te będą traktowane jako poufne, tzn., że nie będą udostępniane żadnym postronnym osobom ani instytucjom.