EMOCJE DROGOWSKAZEM

eMOCje DROGOWSKAZEM 25-26.09.2021
Motto warsztatu:
KAŻDE CHRONICZNE NAPIĘCIE W CIELE ZWIĄZANE JEST ZE SMUTKIEM, LĘKIEM I ZŁOŚCIĄ”

Alexander Lowen

Prowadzący: Barbara Antonowicz-Wlazińska
Termin: 25-26.09.2021
Inwestycja:

550 zł w przypadku przelania całej kwoty do 6.08.21 lub 600 zł po tym terminie. Można zarezerwować miejsce w grupie wpłacając bezzwrotną zaliczkę 200 zł a resztę drugim przelewem na 2 tygodnie przed warsztatem. Rezygnacja z warsztatu do 6.08.21 powoduje zwrot wpłaty po potrąceniu zaliczki; do 13.08.21 połowy wpłaty po potrąceniu zaliczki. Po tym terminie wpłata nie podlega zwrotowi.
Konto

INTEGRACJA Barbara Antonowicz-Wlazińska
49-1140-2004-0000-3102-7467-1422 w tytule: Emocje

Przed dokonaniem przelewu proszę przesłać zgłoszenie, by sprawdzić czy jest miejsce w grupie
Miejsce: Warszawie (dokładny adres podany zostanie później)
Harmonogram zajęć:

10.00-18.00 z 1,5 godzinną przerwą obiadową
Zgłoszenia:
mailowo b.antonowicz@wp.pl
Dane osobowe*
Wypełnienie poniższego kwestionariusza oznacza, że zgłaszająca się jako uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych – przez organizatora tego projektu – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883). * Organizator projektu jednocześnie informuje, że dane te będą traktowane jako poufne, tzn., że nie będą udostępniane żadnym postronnym osobom ani instytucjom.

To 2 dni, które poświęcisz najważniejszej osobie w swoim życiu: SOBIE samemu i swoim EMOCJOM, które towarzyszą Ci w życiu.
Będziesz miał możliwość poczuć świadomie emocje: radość, smutek, złość, gniew, wstyd, poczucie winy- ich odcienie i to, co robisz z nimi, jaką informację Ci niosą. Nauczysz się wykorzystywać je świadomie do zmiany swojej postawy, oddechu i zachowania.
Przestaniesz z nimi walczyć i nauczysz się z nimi rozmawiać, słuchać ich, nawiązywać kontakt z obrazami wewnętrznymi, które towarzyszą Ci od początku Twojego życia.
Zapytasz swoje SERCE, jakie zdanie ono ma o UMYŚLE i może będziesz zaskoczony odkryciami? Kto wie, wszystko może się zdarzyć…

Zapraszam wszystkich terapeutów otwartych na rozwój osobisty, zgłębianiem świadomości ciała, zdobyciem głębszej wiedzy o sobie, swoim ciele, jego symptomach i napięciach, wpływie przeszłych doświadczeń na ciało i psychikę, pogłębieniem uważności na siebie, świat i ludzi, zainteresowanych ciągle tym, jaką HISTORIĘ opowiada ich CIAŁO, o czym PAMIĘTA, czego CHCE DZIŚ , czego jeszcze nie wypowiedziało, co je obciąża i czego potrzebuje, by być zdrowym, przepełnionym ENERGIĄ ŻYCIOWĄ, spokojnym i radosnym.

Będziemy szukać wspólnie odpowiedzi na pytania:

Czym są emocje?
Jak je odczuwasz w ciele?
Jaką informację dają Ci o Tobie?
Co jest po drugiej stronie emocji?
Jakie masz dominujące emocje w życiu?
Jaki wpływ mają na Twoje ciało i satysfakcję w życiu?
Jak radzić sobie z trudnymi emocjami?
Jak emocje wpływają na Twoją komunikację ze sobą i ze światem?

Może przywieziesz swoje pytania?
DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ:

Uświadomisz sobie, jak odczuwasz emocje w ciele, w jakich częściach ciała, jak tłumią Twoją energię, jaki wpływ mają na Twoje ciało.
Nawiązując lepszy kontakt z ciałem, będziesz bardziej uważny w pracy ze swoimi pacjentami, bo będziesz widział i czuł więcej.

W ćwiczeniach nauczysz się widzieć emocje w mimice, gestach, głosie, zachowaniu.
Odkryjesz, jakie bodźce powodują uruchamianie w Tobie tych a nie innych emocji.
Być może będziesz zaskoczony, że te same bodźce nie powodują u innych ludzi takich samych emocji?
A poza tym spędzisz ciekawie czas dowiadując się, jak inni doświadczają emocji.
CEL WARSZTATU:

Nawiązanie kontaktu z ciałem i doświadczanymi emocjami.
Rozwinięcie umiejętności nazywania emocji i ich opisywania.
Odkrycie bodźców je powodujących, uświadomienie sobie relacji ze sobą i z innymi.
Pogłębienie świadomego oddechu i jego wpływu na postawę i pewność siebie, asertywność i poczucie bezpieczeństwa.
Wypracowanie RECEPTY EMOCJONALNEJ.

KORZYŚĆ: Wzięcie odpowiedzialności za swoje emocje a tym samym za jakość swojego życia.
Uświadomienie sobie swoich nawyków: posturalnych, myślowych, oddechowych, napięciowych, emocjonalnych i behawioralnych.

SŁOWA KLUCZE: emocje, ciało i umysł, postawa, ugruntowanie, napięcia, oddech, energia, przepływ, radość, zmysły, wewnętrzne obrazy, serce, miednica, głos, gardło.

Zaproszę Cię do refleksji, dyskusji i ćwiczeń w poniższych tematach:

Rozwój świadomości ciała: ćwiczenia na pobudzenie kanałów odbioru bodźców ze świata zewnętrznego (wzrokowego, słuchowego, czuciowego)
Uświadomienie sobie czucia swojego ciała
Jak emocje wpływają na ciało, postawę, oddech, głos
Ćwiczenia pobudzające energię w ciele
Ćwiczenia oddechowe i ugruntowujące wg bioenergetyki Lowena
Skanowanie ciała
Rysunek emocjonalny
Wizualizacja i afirmacja

Zabierz ze sobą: otwartość, ciekawość, chęć pracy nad sobą, swoje ciało i umysł, luźne ubranie, skarpety, ręcznik, gumkę do długich włosów, wodę nie gazowaną i GOTOWOŚĆ na zmiany myślenia i czucia.

Dodatkowe informacje

Tytuł warsztatu:

eMOCje DROGOWSKAZEM
Termin: 25-26.09.2021
Prowadzący: Barbara Antonowicz-Wlazińska
Inwestycja: 550 zł w przypadku przelania całej kwoty do 6.08.21 lub 600 zł po tym terminie. Można zarezerwować miejsce w grupie wpłacając bezzwrotną zaliczkę 200 zł a resztę drugim przelewem na 2 tygodnie przed warsztatem. Rezygnacja z warsztatu do 6.08.21 powoduje zwrot wpłaty po potrąceniu zaliczki; do 13.08.21 połowy wpłaty po potrąceniu zaliczki. Po tym terminie wpłata nie podlega zwrotowi.
Konto: INTEGRACJA Barbara Antonowicz-Wlazińska 49-1140-2004-0000-3102-7467-1422 w tytule: Emocje
Przed dokonaniem przelewu proszę przesłać zgłoszenie, by sprawdzić czy jest miejsce w grupie, gdyż grupa liczy max 10 osób.
Podczas warsztatu przestrzegane będą procedury sanitarne zalecane w okresie pandemii.

Miejsce: Warszawie (dokładny adres podany zostanie później)
Harmonogram zajęć:: 10.00-18.00 z 1,5 godzinną przerwą obiadową
Zgłoszenia: mailowo b.antonowicz@wp.pl
Dane osobowe: * Wypełnienie poniższego kwestionariusza oznacza, że zgłaszająca się jako uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych – przez organizatora tego projektu – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883). * Organizator projektu jednocześnie informuje, że dane te będą traktowane jako poufne, tzn., że nie będą udostępniane żadnym postronnym osobom ani instytucjom.
t