Dla kogo?

„FUNDAMENTALNĄ TEZĄ BIOENERGETYKI JEST TO, ŻE CIAŁO I UMYSŁ SĄ FUNKCJONALNIE IDENTYCZNE. TO, CO DZIEJE SIĘ W UMYŚLE ODZWIERCIEDLA ZMIANY ZACHODZĄCE W CIELE I ODWROTNIE”.
Alexander Lowen

DLA KOGO PRACA Z CIAŁEM WG BIOENERGETYKI?

Dla każdego, kto jest ogólnie uznany jako zdrowy fizycznie i psychicznie, normalnie funkcjonuje w życiu pod kątem psychofizycznym. Może gimnastykować się, wykonywać swobodnie ruchy.

Dla każdego, kto chce poprawić funkcjonowanie swojego ciała z medycznego punktu widzenia,
jest zainteresowany poprawą zdrowia m.in.:

 • pozbyciem się blokad fizycznych, a dzięki temu uzyskaniem lepszego doenergetyzowania ciała
 • rozwojem uważnego oddychania i uświadomienie sobie jego wpływu na funkcjonowanie ciała
 • pozbyciem się napięć, związanych ze stresem zawodowym
 • napięciowych bólów głowy
 • poprawą elastyczności ciała

A także z psychologicznego punktu widzenia, dla tych, którzy zainteresowani są m.in:

 • zrozumieniem wpływu swojej przeszłości na teraźniejszość
 • poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie: kim jestem i dlaczego…?
 • co zrobić, by poprawić funkcjonowanie w różnych obszarach w relacji ze światem i ludźmi
 • nawiązaniem kontaktu ze swoim ciałem i emocjami
 • swoim rozwojem osobistym
 • rozwiązaniem problemów emocjonalnych, relacyjnych
 • poprawą jakości relacji
 • sposobu komunikacji
 • dowartościowaniem
 • wzmocnieniem asertywności