obraz

GŁOWA Z WIDOKIEM NA CIAŁO

ZAMKNIĘTA GRUPA TERAPEUTYCZNO-ĆWICZENIOWA DLA PSYCHOLOGÓW, PSYCHOTERAPEUTÓW RÓŻNYCH KONWENCJI, COACHÓW
3 weekendy 2023

Motto projektu:

„Gram praktyki jest więcej wart niż tona teorii”.

Swami Sivananda

Prowadząca: Barbara Antonowicz-Wlazińska certyfikowana psychoterapeutka analizy bioenergetycznej Lowena psychotraumatolożka
Terminy warsztatów: 23-24.09.2023
28-29.10.2023
25-26.11.2023
Harmonogram: sobota 11.30-19.30 ( z 1,5 godz. Przerwą obiadową)
niedziela 10.00-18.00 ( z 1,5 godz. przerwą obiadową)
Miejsce:Warszawa, ul. Kordeckiego 48/2
Inwestycja: 2.400 zł. jeśli płatne za całość tj. 800 zł za 1 warsztat 850 zł. płatne ratami za każdy warsztat na 2 tygodnie przed terminem warsztatu

W związku z tym, że jest to grupa zamknięta, podejmujesz decyzję czasową i finansową na 3 warsztaty. Wiąże się to z tym, że jeśli nie jesteś obecna/-y na spotkaniu w wyznaczonym terminie, ponosisz odpowiedzialność finansową. Otrzymasz materiały i opis ćwiczeń do samodzielnego zrobienia ich w domu.

Zgłoszenia: b.antonowicz@wp.pl

Po potwierdzeniu miejsca w grupie poproszę o przelew.

1. WARSZTAT
23-24.09.2023

PRZYGOTOWANIE DO PODRÓŻY, znalezienie swojego miejsca w grupie.
Praca z przestrzenią w świecie zewnętrznym i wewnętrznym.
Otworzenie się na czucie przestrzeni w sobie i w relacji z różnymi klientami.

Jak PATRZEĆ , by WIDZIEĆ?
Jak SŁUCHAĆ, by SŁYSZEĆ?
Jak ODCZUWAC, by CZUĆ?

UGRUNTOWANIE- wprowadzenie do pracy z ciałem , czuciem, zmysłami.
Jak to jest stać na własnych nogach- dosłownie i w przenośni?
Jak BYĆ TU i TERAZ- OBECNYM W SOBIE w kontakcie wzrokowym?

KONTRAKT ŚWIADOMY I NIEŚWIADOMY: Jak Twój Klient zawiera kontrakt z GŁOWY a jak z CIAŁA? Jak rozumieć i czuć OPÓR KLIENTA I TWÓJ w procesie terapeutycznym?

Uświadomienie sobie swoich NAWYKÓW: posturalnych, oddechowych, psychicznych, emocjonalnych i behawioralnych.
Skanowanie ciała.
Rozpoczęcie tworzenia swojej MAPY CIAŁA.

2. WARSZTAT
28-29.10.2023

RÓWNIK CIAŁA – MIEDNICA, seksualność, energia płodności i kreatywności
Uelastycznienie dna miednicy.
Jakie CZĘŚCI mieszkają w Tobie i Kliencie wg analizy transakcyjnej?
Jak są widoczne w ciele?
O czym pamiętają CZĘŚCI DZIECIĘCE?
Co mówią Ci o Twoim Wewnętrznym Dziecku?
Uzdrawianie MATCZYNEJ RANY.
Jak GŁOWA komunikuje się z CIAŁEM a CIAŁO z GŁOWĄ?

SERCE W KLATCE – dotknięcie serca i jego HISTORII, sięganie, DAWANIE i BRANIE, energia rąk i dłoni, GRANICE w relacjach, DOTYK.
Co dajesz sobie, co dajesz Klientom?
GŁOS CIAŁA- co wyraża; odblokowanie gardła przez śmiech, śpiew, dźwięk, krzyk.
Powiedzieć NIE, aby powiedzieć TAK.
O czym mówią Twoje oczy? Widzieć i być widzianą.
Jaką HISTORIĘ opowiada Twoja szczęka, żwacz, gardło, uszy?
Jak się masz w swoim ciele a ono z Tobą?

3. WARSZTAT
25-26.11.2023
ODDECH – poczucie jego energii, ożywienie ciała.
Jaką MASKĘ nosisz?
eMOCje DROGOWSKAZEM
O czym mówią Ci Twoje emocje? Jak doświadczasz ich w ciele?
ZŁOŚĆ – Twoim Wrogiem czy Przyjacielem?
SMUTEK- Twoim wiernym Towarzyszem?

JA W FOTELU – Jak spotykasz swoich Klientów/Pacjentów?
Co mówi Twoje CIAŁO, GŁOS, EMOCJE?
Co mówią Twoje słowa w strukturze psycholingwistycznej?
Co mówią symptomy w strukturze psychosomatycznej?

ZAKOŃCZENIE PODRÓŻY…. I ROZPOCZĘCIE NOWEJ
Przygotowanie się na NOWE.
Podsumowanie doświadczeń, doznań, refleksji, wyznaczenie celów do 
dalszej praktyki.

Zastrzegam sobie prawo zmiany terminów z przyczyn dziś nieznanych.
Zaproponowane tematy na poszczególne spotkania mogą zmieniać się, przenikać, uzupełniać w zależności od dynamiki grupy.

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ?

Grupa terapeutyczno-ćwiczeniowa to oferta dla psychoterapeutów różnych konwencji, którzy szukają dla siebie przestrzeni do pracy nad sobą, gdzie nie spotkają swoich byłych lub obecnych Klientów/Pacjentów, doświadczania siebie, otwierania się dzięki ćwiczeniom pracy z ciałem na nowe obszary w czuciu siebie, swojego ciała, czucie swojej HISTORII w ciele, emocjach, komunikacji, reakcjach behawioralnych.

Grupa jest SCENĄ, na którą każdy TERAPEUTA wnosi w bezpiecznej przestrzeni swoje doświadczenia z PRZESZŁOŚCI, HISTORIĘ zapisaną w CIELE, PRZEKONANIA, sposób REAKCJI EMOCJONALNEJBEHAWIORALNEJ, umiejętność do nazywania tego, co się dzieje w jego CIELE, EMOCJACH i MYŚLACH oraz sposób rozumienia siebie. W ćwiczeniach może UŚWIADAMIAĆ SOBIE NIEŚWIADOME impulsy, których doświadcza także na swoim FOTELU TERAPEUTY, gdyż w GABINECIE JEST NIE TYLKO W GŁOWIE, ale PRZEDE WSZYSTKIM W CIELE.

Stąd myślą przewodnią TEJ GRUPY jest GŁOWA Z WIDOKIEM NA CIAŁO.

GŁOWA ma bardzo dużo wiedzy, teorii, umiejętności analizowania, hipotez, diagnoz.
Czasami jednak siedząc w swoim fotelu doświadczasz zapewne poruszenia, wzruszenia, wstrzymania oddechu, niepokoju, irytacji a nawet złości czy też lęku. „FOTEL” staje się niewygodny. Co mówi wówczas Twoje CIAŁO o Tobie, Kliencie/Pacjencie i momencie w terapii z tym Klientem?

Umiejętność świadomej pracy wewnętrznej w tych przestrzeniach jest bardzo ważną umiejętnością każdego terapeuty. Wzbogaca nie tylko świadomość siebie jako terapeuty ale także rzuca inne światło zrozumienia Klienta/Pacjenta, jego historii i procesu terapeutycznego.
Zaczynasz czuć, że w gabinecie siedzą nie 2 osoby: Ty i Twój Klient/Pacjent ale 6 osób…
za Tobą Twoi Rodzice i za Klientem/Pacjentem Jego Rodzice.

CEL WARSZTATU?

Skupimy się na doświadczaniu wewnętrznej dynamiki procesów energetycznych w CIELE oraz procesów intelektualnych w różnych sytuacjach interpersonalnych w życiu prywatnym i zawodowym.
Każdy uczestnik jest INNYM ŚWIATEM WEWNĘTRZNYM. Zapraszanie innych za KURTYNĘ TEGO ŚWIATA jest ogromnym DAREM W ROZWOJU OSOBISTYM I ZAWODOWYM dla nas Terapeutów.

PRACA W GRUPIE da możliwość poznawania siebie i uczenia się patrzenia na siebie, świat i ludzi , do BYCIA SOBĄ, POZNAWANIA SIEBIE, NAZYWANIA TEGO, co było nienazwane, WYRAŻANIA TEGO, co nie było wyrażone, WYKRZYCZENIE TEGO, co nie było wykrzyczane, DOKOŃCZENIE RUCHU, który w traumach dzieciństwa został zatrzymany.

Dzięki takiej pracy nad sobą zaczniesz PATRZEĆ INACZEJ na swoich Klientów i WIDZIEĆ ich, SŁUCHAĆ ICH I SŁYSZEĆ oraz ODCZUWAĆ. NAUCZYSZ SIĘ, ILE MOŻNA WYCZYTAĆ z kontaktu wzrokowego swojego Klienta, mimiki twarzy, sposobu oddychania, zauważania momentów wstrzymywania oddechu, ruchów mimowolnych ciała, słyszenia znaczenia słów, metafor, symboliki języka swojej i Klientów/Pacjentów.

ZAPRASZAMY:

Psychoterapeutów różnych konwencji terapeutycznych chcących otworzyć się na głęboką pracę terapeutyczną nad sobą w pracy z ciałem wg Alexandra Lowena i nie tylko, czerpiąc z tego korzyści osobiste i zawodowe. Pracy z ciałem uczymy się przez doświadczanie swojego ciała w ćwiczeniach indywidualnych, w dwójkach, trójkach i w całej grupie.

Jeśli się zdecydujesz na udział, zaproszę Cię o zostawianie swojego „PŁASZCZA TERAPEUTY” w przedpokoju… by sobie „odpoczął”, a Ty usiądziesz w kręgu i być może od pierwszego spotkania POZWOLISZ SOBIE NA CZUCIE SIEBIE, uświadomienie sobie swojego oddechu, doświadczenia ulgi, że TERAZ JESTEŚ TYLKO i AŻ SOBĄ. To wspaniałe doświadczenie.

Na każdym kolejnym warsztacie będziesz się uczył PATRZEĆ na siebie, świat i ludzi z perspektywy analizy bioenergetycznej i nie tylko.

CZY PODJĄĆ DECYZJĘ?

Jeśli chcesz zrobić COŚ dla siebie….
Jeśli chcesz stawać się bardziej świadoma/-y swoich nawyków ( posturalnych, oddechowych, emocjonalnych, komunikacyjnych, psychicznych, behawioralnych) ….
Jeśli chcesz dowiedzieć się, co to znaczy mieć kontakt ze swoim ciałem lub go pogłębiać…
Jeśli chcesz poczuć więcej radości i przyjemności w życiu…..
Jeśli chcesz się przekonać, jak UMYSŁ jest nierozerwalnie związany z GŁOWĄ…
Jeśli chcesz pobudzić żywotność w swoim ciele i poczuć przepływ energii w ciele….
Jeśli chcesz dokonać zmiany swoich starych mechanizmów obronnych blokujących Ci NOWE w życiu…
Jeśli chcesz rozwijać swoją intuicję…
Jeśli chcesz siedzieć w swoim FOTELU świadomie…..GŁOWĄ I CIAŁEM

to TA GRUPA może być DOBRYM MIEJSCEM DLA CIEBIE na ćwiczenia, doświadczanie siebie w relacjach i w grupie, odkrywanie swojej HISTORII zapisanej w ciele. Dzięki CZASOWI, jaki spędzisz w GRUPIE MOŻESZ POZNAĆ NAJWAŻNIEJSZĄ OSOBĘ w TWOIM ŻYCIU… SIEBIE SAMĄ/SAMEGO, jakiej/jakiego nigdy nie poznałaś.

Udział w TEJ GRUPIE, poprowadzi Cię DROGAMI ŻYCIA z TERAŹNIEJSZOŚCI w PRZESZŁOŚĆ i z TERAŹNIEJSZOŚCI w PRZYSZŁOŚĆ.

SŁOWA KLUCZE?

Ciało i głowa, kontakt z ciałem, nawyki posturalne, ugruntowanie, napięcia w ciele i głowie, zbroja, język ciała, głos ciała, kontakt wzrokowy, oddech, ruch, nauka i wiedza, doświadczanie, dialog, milczenie, obecność, uważność, taniec, świat wewnętrzny i świat zewnętrzny, skanowanie ciała, wibracja, świadomość i nieświadomość, granice, asertywność, nogi, miednica, klatka piersiowa, serce, RANA MATCZYNA, gardło, skóra, oczy, ręce, linia czasu, JA w przeszłości, JA w Teraźniejszości, JA w PRZYSZŁOŚCI, INTEGRACJA.

CO PRZYNIEŚĆ NA KAŻDY WARSZTAT?

Koniecznie OTWARTOŚĆ i ODWAGĘ do BYCIA W GRUPIE, CIEKAWOŚĆ SIEBIE i INNYCH, CIERPLIWOŚĆ w wykonywaniu ćwiczeń, nawet jeśli na początku okażą się trudne, męczące albo dziwne, GOTOWOŚĆ na zmiany swojego sposobu myślenia, reagowania, zachowania, patrzenia na siebie i innych.
Poza tym:

  • ubranie przylegające do ciała ( by było widać oddech, napięcia w ciele)
  • matę
  • skarpety ( w ośrodku chodzimy w skarpetach, ćwiczenia robimy na bosaka)
  • gumkę do włosów (jeśli masz długie)
  • małą poduszkę
  • wodę niegazowaną – butelka 2 l ( też do ćwiczeń)

PRZECIWWSKAZANIA

  • ciąża
  • po niedawnych operacjach
  • zaburzenia rytmu serca/ choroby serca
  • wysokie ciśnienie

Proszę osoby, które mają za sobą doświadczenia traumatyczne albo są wrażliwe na krzyk, by ostrożnie podejmowały decyzję o udziale w grupie.

Osoby, które staną się uczestnikami grupy poprosimy o wypełnienie ankiety, byśmy wiedziały o ważnych informacjach dotyczących zdrowia.

Zgłaszająca się osoba jako uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych – przez organizatora tego projektu – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883). * Organizator projektu jednocześnie informuje, że dane te będą traktowane jako poufne, tzn., że nie będą udostępniane żadnym postronnym osobom ani instytucjom.

obraz