Jak pracuję z ludźmi?

Na sesjach indywidualnych (w terapii krótko-i długoterminowej), na warsztatach, konsultacjachtreningach.

Korzystam z różnych technik w zależności od potrzeb każdego klienta.

Wspólnie szukamy ćwiczeń, technik, narzędzi, które są najskuteczniejsze w realizowaniu celów, jakie wyznacza sobie Klient (m.in. pochodzących z bioenergetyki Lowena, terapii poznawczo-behawioralnej, systemowej, psychoanalitycznej).

W psychoterapii najważniejsza jest dobra relacja z terapeutą. Proponuję więc pierwsze trzy spotkania, gdzie Klient ma możliwość sprawdzenia, jak mu się ze mną rozmawia, jak czuje się w relacji ze mną.