STAJĄC SIĘ PSYCHOTERAPEUTĄ PRACUJĄCYM Z CIAŁEM
3 weekendy 2024

ZAMKNIĘTA GRUPA SZKOLENIOWO-ĆWICZENIOWA DLA PSYCHOTERAPEUTÓW  ANALIZY BIOENERGETYCZNEJ

Motto projektu:

„Jakiż inny zawód wymaga od praktyka, by narażał się na zranienie, groźby i odrzucenie ze strony klientów? …W jakimż innym zawodzie frustracja wywołana poczuciem bezradności, niewiedzy i zagubienia jest niezbędnym elementem pracy? I jaki inny zawód umożliwia praktykom przyjęcie roli obserwatora, czy może raczej akuszerki towarzyszącej spełnianiu się losu innych ludzi?”

Emanuel Ghent

Prowadzący:Barbara Antonowicz-Wlazińska

certyfikowana psychoterapeutka analizy bioenergetycznej Lowena w IIBA
psychotraumatolożka, trenerka, coach

Termin:1. 10-11.02.2024
2. 23-24.03.2024
3. 27-28.04.2024
Inwestycja:3.600 zł. ( jeśli płatne za całość tj. 1.200 zł za 1 warsztat)
1.300  zł. płatne ratami za każdy warsztat
Za pierwszy warsztat do 20.01.2024 a za następne na 2 tygodnie przed terminem warsztatu.
W związku z tym, że jest to grupa zamknięta, podejmujesz decyzję
czasową  i finansową na 3 warsztaty.Wiąże się to z tym, że jeśli nie jesteś obecna/-y na  spotkaniu
w wyznaczonym terminie, ponosisz odpowiedzialność finansową.Otrzymasz materiały i możesz uczestniczyć online w przypadku choroby.
Miejsce:Warszawa, ul. Kordeckiego 48/2
Harmonogram dnia:sobota 11.30 – 19.30 ( z 1,5 godz. przerwą obiadową)
niedziela: 10.00 – 18.00 ( z 1,5 godz. przerwą obiadową)
Zgłoszenia:b.antonowicz@wp.pl

Po potwierdzeniu zgłoszenia poproszę o przelew i podam nr konta.

Start: 10.02.2024
Koniec: 28.04.2024
Max. Ilość miejsc: 14
Koniec zapisów: 20.01.2024

 

WARSZTAT 10-11.02.2024

POCZĄTEK PODRÓŻY – Kto kogo spotyka w gabinecie?

PIERWSZA FAZA TERAPII

„Jeden podmiot spotyka drugi podmiot. Widzieć człowieka jako żywy podmiot oznacza zatem dla terapii ciała, że  rozumienie jej relacyjnie jako spotkania między dwoma żywymi, ucieleśnionymi podmiotami.”
( Ulfried Geuter)

 

PRZYGOTOWANIE DO PODRÓŻY, znalezienie swojego miejsca w grupie.
Praca z przestrzenią w świecie zewnętrznym i wewnętrznym.

Otworzenie się na czucie przestrzeni w sobie i w relacji z różnymi Klientami.

Czucie przestrzeni w gabinecie.

Rozwój zmysłów, by nauczyć się:

Jak PATRZEĆ , by WIDZIEĆ?

Jak SŁUCHAĆ, by SŁYSZEĆ?

Jak ODCZUWAC, by CZUĆ?

W przestrzeni gabinetu na dwóch fotelach siadają dwa ciała, ze swoją świadomą i nieświadomą historią, ze swoimi strukturami charakteru, nawykami posturalnymi, oddechowymi, psychicznymi i behawioralnymi i na pierwszej sesji mają świadomą decyzję na otworzenie się na siebie- przyjęcia roli  Terapeuty i Klienta, wchodzą w dialog, z którego dzięki myśleniu psychodynamicznemu Terapeuty i działaniu bioenergetycznemu, Klient ma możliwość otworzenia się na czucie i rozumienie swojej przeszłości zapisanej w jego ciele, otwiera się na czucie ciała,  budowanie poczucia własnej wartości, dokonywanie zmian, by czuć przyjemność, radość, budować relacje. To wspólna PODRÓŻ od pierwszej  do ostatniej sesji.

Omówimy fazy psychoterapii, zawarcie kontraktu, przebieg pierwszej sesji, budowanie relacji terapeutycznej i poczucia bezpieczeństwa. Zadania terapeuty i Klienta w pierwszej fazie.

KONTRAKT ŚWIADOMY I NIEŚWIADOMY: Jak Twój Klient zawiera kontrakt z GŁOWY a jak z CIAŁA? Jak rozumieć i czuć OPÓR KLIENTA I TWÓJ w procesie terapeutycznym?

Dowiesz się, dlaczego obecnie nie pracujemy jak Reich, zaczynając każdą sesję od oddechu na stołku jak doświadczał tego Lowen.

Słowa, słowa , słowa….” Klient” czy „Pacjent” ?

Skanowanie ciała. Tworzenia MAPY CIAŁA i LINII ŻYCIA swojej i Klienta.

 

WARSZTAT 23-24.03.2024

PROCES TERAPEUTYCZNY- SKĄD DOKĄD?

FAZA ŚRODKOWA TERAPII

„Jeśli terapeuta nie zostanie zaakceptowany jako nowy dobry obiekt miłości, wówczas leczenie nigdy się nie rozpocznie.”
( Leslie Greenberg )

 

W procesie terapeutycznym Klient  uświadamia sobie to, co było do tej pory  nieuświadomione, nazywa nienazwane, wyraża niewyrażone, dotyka niedotykanego.

Świadomość swoich RAN i BLIZN Terapeuty i Klienta pozwala na uważne bycie w każdej sesji i

Doświadczanie przeniesienia i przeciwprzeniesienia, reflektowania, uczenia się nowych nawyków, nowych umiejętności komunikowania w życiu i zachowań.

Na drugim warsztacie zajmiemy się komunikacją werbalną, wokalną i  niewerbalną, symbolami  i metaforami w języku, gdyż ciało nasze nie składa się tylko z kości mięśni, powięzi i organów wewnętrznych, ale także z emocji, obrazów, symboliki słów, którymi Klient nadaje znaczenie swojej historii zapisanej w strukturach charakteru.

Omówimy drugą i trzecią fazę terapii i zadania terapeuty i Klienta a w niej znaczenie klasycznych ćwiczeń bioenergetycznych, tych tworzonych spontanicznie na potrzeby chwili w pracy z danym Klientem, znaczenie indukcji słowno-afektywnych i psychodramy, by Klient doświadczył kluczowych doświadczeń dzieciństwa, które potrzebuje przetworzyć, by zrealizować swoje cele terapii.

Język ucieleśniony: szukanie znaczenia słowa w ciele i doznań w ciele w słowach.

Wspieranie Klienta myślą, mową i uczynkiem… czasami milczeniem i dotykiem, kontaktem wzrokowym, oparciem głowy, dawaniem mu przestrzeni m. in. do płaczu, smutku, złości

Co z tymi symbolami  snów?.

Analiza Transakcyjna.

 

WARSZTAT 27-28.04.2024

ZAKOŃCZENIE PODRÓŻY

FAZA KOŃCOWA TERAPII

„ Tak długo, jak pacjenci nie mają świadomości swoich mięśniowych doznań i ucieleśnionego doświadczenia swojego JA, nie będą w stanie zmienić starych wzorców.”
( Levine & Macnaughton)

 

JA W FOTELU – Jak spotykasz swoich Klientów?

Co mówi Twoje CIAŁO, GŁOS, EMOCJE?

Co mówią Twoje słowa w strukturze psycholingwistycznej?

Co mówią symptomy w strukturze psychosomatycznej?

ZAKOŃCZENIE PODRÓŻY…. I ROZPOCZĘCIE NOWEJ

Przygotowanie się na NOWE.

Podsumowanie doświadczeń, doznań, refleksji, wyznaczenie celów do dalszej praktyki.

Omówimy  ostatnią – czwartą fazę terapii, zadania Terapeuty i Klienta, BHP Terapeuty

i Kodeks Etyczny.  Zaproszę Cię do refleksji nad ostatnimi pytaniami:

Czym jest Twoja autentyczność?

Jakie masz zasoby jako terapeuta TU i TERAZ?

Dokąd prowadzi Cię dalszy rozwój osobisty i zawodowy?

 

„Autentyczność jest zbiorem decyzji, które podejmujemy każdego dnia.
To decyzja, aby być widzianym i być prawdziwym.
Decyzja, aby być szczerym.
Decyzja, aby pozwolić innym ujrzeć nasze prawdziwe ja.”
(Brene Brown)

 

Zastrzegam sobie prawo zmiany terminów z przyczyn dziś nieznanych.

Zaproponowane tematy na poszczególne spotkania mogą zmieniać się, przenikać, uzupełniać w zależności od dynamiki grupy.

 

DLA KOGO?

Zapraszam do TEJ PODRÓŻY szkolących się w analizie bioenergetycznej w PSAB z 3 i 4 roku oraz tych, co je skończyli i są na początku TEJ DROGI STAWANIA SIĘ Terapeutą.

 

DLACZEGO WARTO UCZESTNICZYĆ?

W przestrzeni gabinetu na dwóch fotelach siadają dwa ciała, ze swoją świadomą i nieświadomą historią, ze swoimi strukturami charakteru, nawykami posturalnymi, oddechowymi, psychicznymi i behawioralnymi i na pierwszej sesji mają świadomą decyzję na otworzenie się na siebie. Wchodzą w dialog, z którego dzięki myśleniu psychodynamicznemu terapeuty i działaniu bioenergetycznemu, Klient ma możliwość otworzenia się na czucie i rozumienie swojej przeszłości zapisanej w jego ciele, otwiera się na czucie ciała,  budowanie poczucia własnej wartości, dokonywanie zmian, by czuć przyjemność, radość, budować relacje. To wspólna PODRÓŻ od pierwszej  do ostatniej sesji.

Czasami jednak siedząc w swoim fotelu doświadczasz zapewne poruszenia, wzruszenia, wstrzymania oddechu, niepokoju, irytacji a nawet złości czy też lęku. „FOTEL”  staje się niewygodny.

Co mówi wówczas Twoje CIAŁO o Tobie, Kliencie i  MOMENCIE w terapii z tym Klientem?

Umiejętność świadomej pracy wewnętrznej w tych przestrzeniach jest bardzo ważną umiejętnością każdego terapeuty. Wzbogaca nie tylko świadomość siebie jako Terapeuty, ale także rzuca inne światło zrozumienia Klienta, jego historii i procesu terapeutycznego.

Zaczynasz czuć, że w gabinecie siedzą nie 2 osoby: Ty i Twój Klient ale 6 osób…za Tobą Twoi Rodzice i za Klientem Jego Rodzice.

Wasza historia jest obecna już od pierwszej sesji.

 

CEL GRUPY 

Poznanie teoretycznych podstaw procesu psychoterapii indywidualnej w analizie bioenergetycznej i warsztatu pracy terapeuty: zawarcie kontraktu, przyjęcie roli Terapeuty i Klienta, przeprowadzenie 1 sesji i wywiadu, komunikacja werbalna, wokalna, niewerbalna, omówienie faz terapii- ucieleśnionych spotkań 2 osób, rozwijanie umiejętności budowania MOSTU między GŁOWĄ a CIAŁEM, UMYSŁEM a CZUCIEM, SŁOWAMI a EMOCJAMI,

Ćwiczenia w parach, w trójkach w całej grupie, symulacje sesji.

Analiza, refleksje, dyskusja, wnioski.

 

ZAPRASZAM:

Zapraszam do TEJ PODRÓŻY początkujących terapeutów i tych, co się do pracy terapeuty przygotowują.

 

POSZUKAMY ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

Kto kogo spotyka w gabinecie?

Kim jestem jako terapeuta bioenergetyczny?

Kto przychodzi na terapię?

Czym jest terapia w analizie bioenergetycznej?

Kiedy zaczyna się proces terapeutyczny?

Jaki kontrakt zawiera terapeuta pracujący z ciałem?

Jak wyposażyć gabinet?

Czy terapeuta jest „czysta kartą”?

Na czym polega „abstynencja terapeutyczna” i niesymetrycznośc relacji terapeutycznej?

Jak dochodzi do aktywacji historii Klienta w ciele?

Czym jest przeniesienie i przeciwprzeniesienie?

Po co superwizja i dalszy rozwój zawodowy?

Kiedy przychodzi zmęczenie pracą?

Jak robić notatki i po co?

Po co rozwijać intuicję?

A także na pytania, z którymi przyjdzie każdy Uczestnik Grupy.

 

Jeśli chcesz siedzieć w swoim FOTELU świadomie…..GŁOWĄ I CIAŁEM

to TA GRUPA może być DOBRYM MIEJSCEM DLA CIEBIE na ćwiczenia, doświadczanie siebie w relacjach i w grupie, uczenie się, czym jest psychoterapia.

 

CO PRZYNIEŚĆ NA KAŻDY WARSZTAT?

Koniecznie OTWARTOŚĆ i ODWAGĘ do BYCIA W GRUPIE, CIEKAWOŚĆ SIEBIE i INNYCH, CIERPLIWOŚĆ w wykonywaniu ćwiczeń, nawet jeśli na początku okażą się trudne, męczące albo dziwne, GOTOWOŚĆ na zmiany swojego sposobu myślenia, reagowania, zachowania, patrzenia na siebie i innych.

Poza tym:

– ubranie przylegające do ciała ( by było widać oddech, napięcia w ciele)

– skarpety ( w ośrodku chodzimy w skarpetach, ćwiczenia robimy na bosaka)

– gumkę do włosów (jeśli masz długie)

– małą poduszkę

– wodę niegazowaną – butelka 2 l ( też do ćwiczeń)

 

OGÓLNE PRZECIWWSKAZANIA DO UCZESTNICZENIA W GRUPIE:

Z medycznego punktu widzenia:

 • Choroba zakaźna np.: covid 19, żółtaczka, gruźlica, grypa, rotawirus
 • przebyte w ostatnim roku operacje
 • niedawny wypadek
 • ciąża
 • połóg
 • przewlekłe choroby np. serca
 • gorączka
 • wysokie ciśnienie
 • jaskra
 • spożycie substancji zmieniających świadomość: alkoholu, narkotyków oraz innych
 • substancji psychoaktywnych

Z psychologicznego punktu widzenia:

 • w trakcie leczenia psychiatrycznego lekami psychotropowymi (w zaburzeniach należących do spektrum schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych)
 • większe zaburzenie depresyjne
 • żałoba

Jeśli masz wątpliwości co do swojego udziału w tym warsztacie, skonsultuj się proszę ze swoim lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą i skontaktuj się z nami, by podjąć dla siebie jak najlepszą decyzję.

Ćwiczenia fizyczne realizowane w ramach programu są ogólnorozwojowe.

Każda osoba zgłaszająca się na warsztat powinna być świadoma swojego stanu psychofizycznego i za niego odpowiadać robiąc ćwiczenia.

Osoby, które staną się uczestnikami grupy poproszę o wypełnienie ankiety, bym wiedziała o ważnych informacjach dotyczących zdrowia.

 

Zgłaszająca się osoba jako uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych – przez organizatora tego projektu – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883). * Organizator projektu jednocześnie informuje, że dane te będą traktowane jako poufne, tzn., że nie będą udostępniane żadnym postronnym osobom ani instytucjom.

 

„ Trzeba opanować technikę, by grać na pianinie, w końcu jednak, jeśli ma się być prawdziwym muzykiem, trzeba wyuczoną technikę przekroczyć i zaufać własnej spontaniczności”
( Irwin Yalom)