Psychoterapia indywidualna

Jest bezpośrednią rozmową między Klientem a terapeutą koncentrującą się na życiu Klienta, który ma możliwość przyjrzenia się sobie, jak postrzega siebie, świat i ludzi, jakie ma przekonania, jak interpretuje zdarzenia w swoim życiu i jakie im nadaje znaczenie. Dzięki pytaniom i ćwiczeniom może odkryć jaki związek mają różne myśli z emocjami i zachowaniem.

Pierwsze trzy sesje poświęcone są na przeprowadzenie wywiadu i budowanie relacji terapeutycznej, gdyż ona jest podstawą skutecznej terapii. Po trzech sesjach Klient podejmuje decyzję, czy taka forma pracy odpowiada mu.

Warunkiem podjęcia terapii jest osobista decyzja Klienta do rozwoju i dokonania zmian. Terapeuta jest dla Klienta źródłem wiedzy poznawczej, pomocą w integracji doświadczeń i uczuć, wsparciem w trudnych momentach życia. Dzięki wyborowi właściwych ćwiczeń dla niego właśnie, Klient uświadamia sobie dotychczasowe funkcjonowanie, nazywa myśli, emocje i zachowania , które wspierają go i osłabiają jego skuteczność w dorosłym życiu, uczy się nowych umiejętności i zachowań, zaczyna rozumieć, co mówi mu jego ciało i umysł o jego przeszłości i jaki wpływ przeszłość ma na jego obecne życie.


Psychoterapia indywidualna:
  • 60 minut. – inwestycja 200 zł
  • ON-LINE na skypie z ćwiczeniami

Zapisy telefonicznie: 601-334-441 lub mailowo: b.antonowicz@wp.pl
Można umawiać się od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-20.00.

* Wypełnienie poniższego kwestionariusza oznacza, że zgłaszająca się jako uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych – przez organizatora tego projektu – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883). * Organizator projektu jednocześnie informuje, że dane te będą traktowane jako poufne, tzn., że nie będą udostępniane żadnym postronnym osobom ani instytucjom.