Trening indywidualny

Ma na celu indywidualny wybór najlepszych ćwiczeń bioenergetycznych dla danej osoby, biorąc pod uwagę jej zdrowie fizyczne i psychiczne, cel wykonywanych ćwiczeń i przyswojenie sobie prawidłowego ich wykonywania. Daje też możliwość uważnego prześledzenia, gdzie w jakich częściach ciała pojawiają się napięcia i blokady i które ćwiczenia Klient odczuwa za najskuteczniejsze dla siebie.

Ćwiczeń mogą się uczyć zarówno osoby zainteresowane pozbyciem się skutków bieżącego stresu jak i osoby zainteresowane indywidualną i grupową psychoterapią bioenergetyczną.

Można umawiać się od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-20.00.


  • Trening trwa 60 min.
  • Inwestycja : 200 zł.
  • Zapisy telefoniczne: 601-33-44-41
  • * Wypełnienie poniższego kwestionariusza oznacza, że zgłaszająca się jako uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych – przez organizatora tego projektu – dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883). * Organizator projektu jednocześnie informuje, że dane te będą traktowane jako poufne, tzn., że nie będą udostępniane żadnym postronnym osobom ani instytucjom.